Oprogramowanie dla przedszkoli

Oprogramowanie dla przedszkoli

Galactica Gemini automatycznie wygeneruje płatności, uwzględni obecność dziecka, odwołania posiłków oraz zajęcia dodatkowe, a następnie prześle informację do rodziców, a jeśli nie dokonają płatności w terminie, prześle im przypomnienie e-mailowe lub za pomocą SMS. Program dla przedszkola pracuje za Ciebie.

W module kasy rejestruje się wszystkie wpłaty i wypłaty, a w module przelewów importuje operacje z konta bankowego, dzięki temu łatwo i szybko rozliczamy napływające płatności niezależnie, w jaki sposób są płacone. Oprogramowanie dla przedszkola zapamiętuje numery kont i następne przelewy rozlicza automatycznie.

System dla przedszkola łączy w sobie wiele elementów interaktywnych. Każdy rodzic może zgłosić wcześniej nieobecność dziecka przez panel rodzica lub pracownikowi przedszkola, co zostanie uwzględnione w odwołaniach posiłków, które widzi kuchnia.

Jeśli planowane są zebrania, możesz je wpisać w internetowe oprogramowanie dla przedszkola, dodać grupę przedszkolną , temat i szczegółowe informacje, termin, nawet dokumenty do zapoznania się, a system powiadomi opiekunów i przypomni im dzień przed zebraniem.

Internetowy program dla przedszkola daje przewagę, możesz z niego korzystać nie tylko będąc w przedszkolu, ale także w każdym innym dowolnym miejscu gdzie masz komputer z dostępem do internetu. Właśnie dzięki temu mogą z niego korzystać także rodzice.

Na każdej przedszkolnej imprezie czy ciekawych zajęciach robione są zdjęcia. Dzięki Galactica Gemini nie będzie już problemu, aby bez żmudnej obróbki i dodatkowych prac łatwo opublikować zdjęcia na stronie WWW zarówno w formie publicznej, jak i dostępnej tylko dla zalogowanych opiekunów.

W naszym programie dla przedszkoli można także prowadzić ewidencję kandydatów oraz zarządzać rekrutacją. Praktycznie w dowolnym momencie roku szkolnego można zapisywać dzieci do nowego naboru, a we właściwym momencie dokonać wyboru i ogłosić listę przyjętych przedszkolaków.

Wiele przedszkoli dokonało informatyzacji i dziś doceniają walory naszego rozwiązania. Poszukaj opinie o nas w internecie pod hasłami oprogramowanie dla przedszkoli, czy też system dla przedszkoli lub program dla przedszkoli.

Funkcje GEMINI

W ramach systemu Galactica Gemini otrzymują Państwo pakiet funkcji wspierających i usprawniających pracę przedszkola. Wszystkie usługi, które program oferuje zostały odpowiednio dopracowane, aby spełniły oczekiwania każdego klienta. Dzięki Gemini możemy w prosty i swobodny sposób komunikować się z rodzicami - drogą mailową, za pomocą SMS oraz przede wszystkim dzięki nowoczesnemu panelowi rodzica. Szereg proponowanych usług na pewno sprawi, że system wiele rzeczy zrobi za Ciebie, a rodzice na pewno będą chwalić możliwości wspomnianego panelu. Nowoczesne strony internetowe z wirtualnymi spacerami na pewno przyczynią się do odświeżenia Państwa wizerunku w internecie.

 • GENERATOR PŁATNOŚCI
 • AUTOMATYCZNE ROZLICZENIA
 • RAPORTY I ZESTAWIENIA
 • STRONA WWW
 • MOBILNOŚĆ SYSTEMU
 • BAZA PRZEDSZKOLAKÓW
 • ZARZĄDZANIE OBECNOŚCIĄ
 • REJESTRACJA POBYTU
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • WIRTUALNA WIZYTA
 • KONTAKT Z RODZICAMI
 • STOŁÓWKA I MAGAZYN

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna to wspaniałe narzędzie pozwalające kumulować wszystkie ważne informacje w jednym miejscu. Mamy tu informację o zaległych płatnościach, przypomnienia o wydarzeniach, komunikaty, powiadomienia o urodzinach przedszkolaków. Nie musisz już prowadzić zapisków w notesie, na tablicy informacyjnej znajdziesz wszystko czego potrzebujesz.

Baza przedszkolaków

Baza przedszkolaków zawiera wszystkich podopiecznych, którzy uczęszczali do przedszkola w danym roku szkolnym, określajac ich status (aktywny lub absolwent). Tutaj też mamy wszystkie niezbędne informacje, dotyczące dzieci – dane adresowe, opiekunów, konta rozliczeniowe etc.

Kartoteka przedszkolaka

Na poziomie kartoteki przedszkolaka mamy szerszy dostęp do danych przedszkolaka, z możliwością ich edycji. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące dzieci wraz z płatnościami, które są powiązane z konkretnym profilem.

Lista grup

Spis wszystkich grup przedszkolnych w konkretnym roku szkolnym. Mamy tutaj informację o opiekunie danej grupy, liczbie dzieci (z podziałem chłopcy/dziewczynki), a także dla uzupełnienia: nr sali i telefon wewnętrzny.

Lista obecności

Na poziomie listy obecności, opiekun grupy może za pomocą jednego kliknięcia zaznaczyć nieobecność dziecka w przedszkolu. Z poziomu listy możemy płynnie zmieniać grupy przedszkolne, aby zweryfikować obecność w danym dniu. Oznaczenie kolorami jest bardzo intuicyjne, lista zawiera również miesięczne podsumowanie frekwencji na zajęciach przedszkolnych.

Rodzice i opiekunowie

Wykaz rodziców i opiekunów wraz z danymi kontaktowymi. Tutaj możemy określić stopień pokrewieństwa z dzieckiem, a także ustalić czy dany opiekun jest płatnikiem należności, ma być powiadamiany o płatnościach, może odbierać dziecko z przedszkola itd.

Zebrania

Planowanie i zarządzanie wydarzeniami. W tym module możemy wprowadzić zaplanowane zebrania lub uroczystości, przypisać do nich konkretne grupy przedszkolne oraz przesłać do rodziców powiadomienie o nich. Każde zaplanowane wydarzenie ma przypisaną grupę uczestników, osobę prowadzącą, datę oraz status (planowane, odwołane lub zakończone).

Zajęcia dodatkowe

Spis zajęć dodatkowych wraz z informacją o płatnościach za nie. Możemy tutaj definiować częstotliwość zajęć, a także ustalić godziny w jakich mają się odbywać. Wszystkie zajęcia dodatkowe posiadają odrębne listy obecności, dzięki którym nie ma problemu z naliczeniem płatności.

Galeria zdjęć

W Gemini mamy możliwość dodawania we własnym zakresie galerii zdjęć, dotyczących konkretnego wydarzenia w przedszkolu (np. Dzień Babci/Dziadka, przedstawienia, zakończenie roku). Każde zdjęcie możemy dodatkowo podpisać imieniem i nazwiskiem konkretnego przedszkolaka, który się na nim znajduje, co pozwoli rodzicowi łatwo odnaleźć swoją pociechę na zdjęciu w panelu rodzica. Dzięki integracji Gemini z naszymi stronami WWW zdjęcia błyskawicznie będą się na niej wyświetlać.

Stołówka

Za pomocą specjalnego modułu "stołówka" możemy prowadzić tygodniowe menu w oparciu o listę dań, którą sami tworzymy. Wszystkie dodane dania możemy umieścić w jadłospisie za pomocą przeciągnięcia go kursorem myszki – odbywa się to błyskawicznie. Jeest możliwość wydruku tygodniowego menu. Moduł zawiera również opcję "odwołania posiłków" dzięki czemu stołówka ma podgląd do ilości posiłków, które muszą być danego dnia przygotowane. Ilość jest pobierana dzięki uzupełnianiu listy obecności.

Konfiguracja

W systemie mają Państwo możliwość zdefiniowania indywidualnych stawek za czesne, wyżywienie, zajęcia dodatkowe itd. Płatności możemy oznaczać jako domyślne, od których naliczane są ewentualne korekty z tytułu nieobecności w przedszkolu. Definiowanie pozwala na sprawne zautomatyzowanie naliczania miesięcznych płatności.

Kasa

Rejestr wpłat i wypłat gotówki, każdy dokument posiada swój unikalny numer KP i KW. W module kasowym istnieje możliwość wypłaty lub wpłaty z różnych kas (jeśli są) oraz mamy podgląd na aktualny stan gotówki. Ponadto możemy wygenerować dobowy raport kasowy.

Konta rozliczeniowe

Moduł zarządzania kontami rozliczeniowymi przedszkolaków. Suma naliczeń oraz suma wpłat, a także możliwość dodania wpłaty. Za pomocą listy możemy szybko i sprawnie zweryfikować aktualny stan płatności.

Przelewy

Wykaz przelewów bankowych importowanych bezpośrednio z konta bankowego. Pełen wykaz wpłat pozwala na automatyczne rozliczanie przelewów z płatnościami dotyczącymi konkretnego konta rozliczeniowego. Automatyzm zapewnia ogromną oszczędność czasu przy prowadzeniu księgowości.

Generator płatności

W tym module możemy ustalić datę generowania płatności za wyżywienie, czesne oraz zajęcia dodatkowe (jeśli są płatne osobno). Ustalamy również termin płatności za wygenerowane rozliczenia oraz datę powiadomień przesyłanych do rodziców, również w przypadku zaległości w płatnościach.

Użytkownicy

Spis użytkowników systemu Galactica Gemini, wraz z podziałem na role. Z poziomu tego modułu możemy zarządzać uprawieniami pracowników przedszkola, przydzielać dostęp do odpowiednich grup, list obecności, jadłospisów itd.

Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń pozwala nam na przegląd czynności jakie wykonywali pracownicy przedszkola w systemie Galactica Gemini. Podgląd do tej funkcji ma jedynie administrator (osoba zarządzajaca/dyrektor).

Raporty

Raporty pozwalają nam w prosty i szybki sposób wygenerować niezbędne dane oraz statystyki dotyczące przedszkola. Zestawienia danych, podsumowania, wykresy - wszystko w jednym miejscu.

Kalendarz

Dodawanie wydarzeń, zarówno jednorazowych jak i cyklicznych. Wszystkie wydarzenia wprowadzone do kalendarza pojawiają się w formie przypomnienia na tablicy informacyjnej.

Korzyści związane z zamówieniem systemu Galactica GEMINI

 • Wsparcie techniczne

  Dzięki wydzieleniu zespołu serwisantów możemy zapewnić Państwu pełne wsparcie techniczne tworzonych przez nas systemów. Zgłoszenia przyjmujemy zarówno drogą mailową jak i telefoniczną.

 • Strony WWW
  z panelem rodzica

  Oferujemy gotowe strony internetowe, w pełni zintegrowane z systemem Gemini, do strony dodajemy specjalny panel rodzica, za pomocą którego rodzice mają dostęp do informacji oraz płatności dotyczących ich dzieci.

 • Wirtualne wizyty

  Wykonujemy nowoczesne multimedialne prezentacje, za pomocą których oglądający będzie miał wrażenie, że znajduje się w przedszkolu.

 • Pakiet SMS

  Do Państwa dyspozycji przekazujemy pakiet SMS, dzięki któremu ułatwimy powiadamianie rodziców o zaległych płatnościach i wydarzeniach.

 • Profesjonalny hosting

  Zapewniamy profesjonalny hosting systemów oraz stron internetowych na serwerach GALACTICA.

 • Szkolenia wdrożeniowe

  Zapewniamy Państwu profesjonalne szkolenia zarówno na etapie wdrożenia, jak również w dalszych etapach funkcjonowania systemu.

Zacznij pracę z programem

skontaktuj się z naszym działem handlowym i poznaj funkcje współpracy sieciowej